Slova začinajíci na R

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno R

raabizace

 

tereziánská reforma, podle níž se část vrchnostenské půdy přidělovala za poplatek nevolníkům

rabat

 

"1. sleva velkoodběrateli; 2. u uniformy široká dvouřadová klopa jiné barvy"

rabiát

 

neurvalec, surovec

rabicka

 

rabicová příčka, výztužná příčka z drátěného pletiva a malty

rabies

 

vzteklina

rabín

 

učitel a kazatel židovské náboženské obce

rabovat

 

drancovat, loupit, plenit

rabulistika

 

překrucování pravdy, mnohomluvnost

race

 

závod, dostih, běh, soutěž

ráce

 

rasa, plemeno zvířat

racemát

 

opticky neaktivní směs stejného množství pravotočivě i levotočivé formy téže látky

racing

 

"závodění, dostih; závodní, dostihový"

racionalita

 

"rozumnost; rozumové, racionální chápání"

racionalizace

 

"využití rozumové metody, rozumově zdůvodněná organizace; zvýšení hospodárnosti; dodatečné odůvodňování původně jiných motivů"

racionalizmus

 

"důraz na rozumové schopnosti; názor, že rozum je jediným zdrojem poznání"

racionální

 

"rozumný, vycházející z úvahy, rozumem odůvodněný; účelný, hospodárný"

racketeering

 

"vyděračství, vydírání, vymáhání například placené ochrany od soukromých osob; politické machinace, politikaření"

rad

 

starší jednotka pro dávku ionizujícího záření

radar

 

radiolokátor

radiace

 

"záření, sálání; větvení, rozbíhání radiační, související se zářením; rozvětvující se"

radiála

 

komunikace směřující od středu města k jeho okraji

radiální

 

"jdoucí ve směru poloměru, paprskovitě; středový, paprskovitý"

radiální

 

paprskovitý

radián

 

jednotka pro rovinný úhel

radiant

 

bod na obloze, z něhož zdánlivě vylétají meteory

radiátor

 

obv. článkované topné těleso

radikál

 

"1. skupina atomů obsahující nepárový elektron; 2. skupina souhlásek nesoucí význam; 3. průbojný, nekompromisní člověk; stoupenec radikalizmu"

radikalizace

 

růst, stupňování nekompromisnosti, nesmiřitelnosti, krajnosti

radikalizmus

 

"důslednost, nekompromisnost, jít na kořen věci; bezohlednost, nesmiřitelnost, řešení za každou cenu"

radikula

 

kořínek

radio-

 

"první část složených slov mající význam 1. záření, elektromagnetické vlny; 2. radium, radiový; 3. rádio, rozhlasový přijímač"

rádio

 

rozhlasový přijímač

radioaktivita

 

schopnost některých atomových jader podléhat samovolné jaderné přeměně, při které se mění vlastnosti jádra a která je provázená emisí částic

radioaktivní

 

související s radioaktivitou

radioastronomie

 

obor astronomie zabývající se výzkumem vesmíru pomocí rádiových vln těch délek, které propouští zemská atmosféra

radiobiologie

 

odvětví biologie zabývající se účinky ionizujícího záření na živé organizmy

radiodiagnostika

 

část radiologie zabývající se diagnostikou

radioekologie

 

vědní obor zabývající se vlivem ionizujícího záření na životní prostředí

radiofyzika

 

obor fyziky zabývající se buzením, šířením a detekcí elektromagnetických vln

radiografie

 

defektoskopická metoda využívající ionizujícího záření, obv. gamazáření

radiochemie

 

jaderná chemie

radioizotop

 

radioaktivní izotop

radiokomunikace

 

přenos zpráv pomocí elektromagnetických vln

radiologie

 

obor zabývající se studiem, využitím a ochranou před ionizujícím zářením

radiolokátor

 

zařízení ke zjišťování rychlosti a polohy objektů metodou odrazu elektromagnetických vln, radar

radiometrie

 

obor zabývající se měřením energie přenášené zářením,

radionuklid

 

radioaktivní nuklid

radioterapie

 

část radiologie zabývající se léčením pomocí ozařování ionizujícím zářením

radiový

 

přídavné jméno k radium

rádiový

 

"1. přídavné jméno k rádio; 2. týkající se elektromagnetických vln v pásmu 1-10 m"

1 2 3 4 5 6 7 8 16 >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.