Slova začinajíci na R

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno R

regule

 

pravidlo, řád

regulérní

 

podle pravidel, správný, obvyklý, odpovídající normálu

rehabilitace

 

"navrácení cti, bezúhonnosti, znovunabytí práv; lék. návratná péče, navrácení porušené funkce, nápravné cvičení, nápravné lékařství"

rehydrace

 

zavodnění organizmu po ztrátě tekutin

reiki

 

metoda přírodního léčení

reimport

 

vrácení vzorků zboží ze zahraničí

reinfekce

 

opětovná infekce touž nemocí

reinkarnace

 

převtělení, opětovné vtělení, nové vtělení duše

reinstalace

 

"znovuuvedení do úřadu nebo funkce; opětovné uvedení, otevření výstavy"

reintegrace

 

"opětovné spojení; znovuustavení celku, společenství; obnovení starých poměrů"

reinvestice

 

znovu investovaná část zisku

reivindikace

 

žaloba na vydání věci

reizmus

 

směr uznávající existenci pouze konkrétních předmětů a popírající samostatnou existenci vztahů

rejda

 

kotviště

rejdařství

 

plavební společnost

rejekce

 

"1. u přežvýkavců vyvržení sousta z předžaludku; 2. nepřijetí transplantátu organizmem, odhojení"

rejuvenace

 

omlazení

rekapitulace

 

opakování, souhrn, shrnutí

rekatolizace

 

úsilí o navrácení protestantů do římskokatolické církve

rekce

 

jaz. řízenost, řízení

reklama

 

ovlivňování spotřebitele s cílem vyvolat jeho zájem o koupi, propagace

reklamace

 

"uplatňování námitky; stížnost na kvalitu, požadování nápravy, příp. náhrady"

rekodifikace

 

"změna kodexu, právní úpravy, zákona; přijetí nového předpisu, normy"

rekognice

 

"uznání pravosti, stvrzení; uvědomění si dříve poznaného (vnímaného)"

rekognoskace

 

prozkoumávání, průzkum

rekomando

 

"doporučeně; doporučený dopis nebo jiná zásilka"

rekombinace

 

"nová kombinace, změna v uspořádání, přeskupení; opětovné spojování, slučování prvků, složek"

rekondice

 

"opětovné uvedení do pořádku, do správného stavu; obnovení, oprava"

rekonstrukce

 

opětovné sestrojení, uvedení do původního stavu, přestavba, přepracování

rekonvalescence

 

zotavování, období mezi vymizením příznaků nemoci a úplným uzdravením

rekonverze

 

"opětná přeměna; převedení válečné výroby na mírovou"

rekord

 

nejlepší výkon

rekordér

 

záznamové nahrávací nebo přehrávací zařízení

rekordman

 

držitel rekordu

rekreece

 

"obnova, znovutvoření; odpočinek, oddech, osvěžení"

rekriminace

 

vzájemné obviňování, svalování viny

rekrut

 

odvedenec (na vojnu)

rekrutovat se

 

pocházet, mít původ

rekta-

 

první část složených slov mající význam přímý, přímo

rektalgie

 

bolest konečníku

rektální

 

související s konečníkem

rektangulární

 

pravoúhlý, obdélníkový

rektapapír

 

cenný papír na jméno

rektascenze

 

jedna z rovníkových souřadnic hvězdy

rektifikace

 

"oprava, korektura, zpřesnění; chem. mnohonásobná destilace"

rektitida

 

zánět konečníku

rekto-

 

první část složených slov mající význam konečník

rektor

 

představený, nejvyšší hodnostář vysoké školy, univerzity nebo církevní školy

rektorát

 

úřad, správa, administrativa, vedení vysoké školy

rektoskop

 

optický přístroj k vyšetřování konečníku

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.