Slova začinajíci na R

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno R

reaktibilita

 

schopnost, míra připravenosti reagovat

reaktivace

 

"obnovení, opětovné uvedení do aktivního stavu; znovupřijetí do činné služby"

reaktivita

 

"schopnost reagovat, schopnost reakce; reaktivnost, reaktibilita"

reaktivní

 

"reagující na něco; schopný chemické reakce; založený na principu akce a reakce"

reaktor

 

"1. zařízení na provádění chemických reakcí; 2. jaderný r. - zařízení umožňující využít řízenou řetězovou štěpnou reakci"

real

 

měnová jednotka Brazílie

reál

 

"realita, skutečnost; praktické podmínky"

reálie

 

věcné údaje, charakteristická dílčí fakta

realimentace

 

obnovení výživy, zlepšování stavu výživy

realista

 

"věcně uvažující a jednající člověk; stoupenec realizmu"

realistický

 

"se smyslem pro skutečnost, věcný, reálný; vztahující se k realizmu"

realita

 

"skutečnost; nemovitost"

realitní

 

týkající se nemovitostí, obv. obchodu s nimi

realizacerealisace

 

"uskutečnění, provedení; prodej, zpeněžení"

realizmus

 

"smysl pro skutečnost, věcnost; umělecký směr 19. a 20. století usilující o věrné zpodobení skutečnosti"

realizovat

 

"uskutečnit, uvést ve skutečnost; prodat, zpeněžit"

reálka

 

sedmiletá střední škola zaměřená na přírodovědné obory

reálný

 

"skutečný, věcný, hmotný, střízlivý; přepočítaný z běžných (proměnlivých nebo podléhajících inflaci) údajů, např. nominálních"

realokace

 

znovurozdělení, opětovné rozmístění

reamaterizace

 

opětovné prohlášení profesionálního sportovce za amatéra

reambulace

 

aktualizace (mapy)

reanimace

 

kříšení, znovuožití, resuscitace, obnova základních životních funkcí

rebab

 

smyčcový strunný hudební nástroj persko-arabského původu

rebel

 

rebelant, buřič, pobuřovatel, povstalec, odbojník

rebelie

 

"vzpoura proti vrchnosti; vzbouření, revolta"

rébus

 

"hádanka se slovní nebo obrazovou nápovědou, hlavolam; něco stěží srozumitelného, složitá otázka"

receiver

 

"1. kombinace zesilovače a tuneru; 2. meziválcový parojem"

recent

 

nedávné až současné geologické období

recentní

 

v současnosti existující, nynější, nový, čerstvý, soudobý

recenze

 

"text shrnující hodnocení uměleckého nebo vědeckého díla, kritika; posuzovací řízení, jímž dílo prochází před vydáním, posudek"

recepce

 

"příjem, přijetí, převzetí; oficiální přijetí s pohoštěním; hotelová přijímací kancelář"

recept

 

"rada, návod, jak něčeho dosáhnout; složení přípravku, písemný požadavek lékaře na lékárníka k výrobě či vydání léku"

receptář

 

soupis, kniha, seznam receptů

receptivita

 

vnímavost

receptivní

 

"vnímavý; pasivně přijímající cizí podněty"

receptor

 

"čidlo; příjemce"

receptura

 

"rozpis složek určitého výrobku; příprava a vydávání léků na lékařský předpis"

recese

 

"ústup, ústupek, pohyb zpět; 1. hospodářský pokles; 2. výstřední žert"

recesistický

 

výstředně žertovný

recesivita

 

"ústup dědičných znaků u míšenců; sklon k ustupování; recesivní stav"

recesivní

 

ustupující

recidiva

 

zpětnost, opakování, návrat

recidivista

 

osoba dopouštějící se opětovného spáchání trestného činu stejné povahy

recidivita

 

"návrat něčeho, co již zdánlivě skončilo; sklon k recidivám"

recipient

 

"1. příjemce; 2. zvonovitá nádoba na úschovu nebo zpracování materiálů ve vakuu"

reciprocita

 

vzájemnost, vzájemný vztah nebo zvýhodnění

reciproký

 

vzájemný, poskytující si vzájemně pomoc, převrácený

recirkulace

 

"vícenásobný uzavřený oběh; opětovné uvedení něčeho do oběhu"

recitace

 

přednášení, přednes (obv. uměleckého textu), recitování

recitál

 

"koncert jednoho sólisty nebo koncert skladeb jednoho autora; zvukový nosič s takovým obsahem"

1 2 3 4 5 6 7 8 16 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.