Slova začinajíci na R

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno R

rání

 

manželka rádžova

rank

 

"oblast působnosti, kompetence; stupeň hodnosti nebo postavení"

Rank

 

Hodnocení, ohodnocení

rantl

 

okraj, obruba, lem

ranvej

 

vzletová a přistávací dráha

rap

 

černý kůň, vraník

rap

 

hudební styl založený na krkolomné jazykové kreaci a násilnickém a sexistickém výrazu

rapidamente

 

hud. spěšně, chvatné

rapidní

 

rychlý, prudký, překotný

rapír

 

bodná zbraň podobná kordu

raport

 

"hlášení, služební zpráva; vztah, spojení; vztah mezi hypnotizovanou osobou a hypnotizérem"

rapsód

 

starořecký přednašeč epických básní

rapsodie

 

"starořecká epická skladba vznešeného obsahu; moderní lyrická báseň vznešeného obsahu; instrumentální skladba volné formy s dramatickým obsahem"

raptus

 

prudký záchvat zuřivosti následující po úzkostném stavu

rara avis

 

vzácný pták, něco cenného, neobyčejného, bílá vrána

rarita

 

vzácnost, zvláštnost

rasa

 

plemeno, poddruh, taxonomická kategorie nižší než druh

raser 1.

 

"břitva, holicí strojek; 2. kvantový generátor rentgenových vln"

rasista

 

stoupenec rasizmu

rasizmus

 

názor o nerovnosti ras, obv. v souvislosti s nadřazováním některé

rastr

 

síť, mřížka

rastrovaný

 

mající strukturu sítě, mřížky

ratanha

 

jihoamerický keř s kořeny bohatými na třísloviny

rathaus

 

radnice

ratifikace

 

"potvrzení, schválení, podepsání; konečný souhlas s mezinárodní dohodou"

ratihabice

 

dodatečné schválení právního aktu

ratiné

 

vlněná tkanina se zkadeřeným lícním vlasem užívaná na pláště, ratinovaná tkanina

rating

 

"stanovení sazeb nebo dávek, sazbování, tarif; bodové hodnocení rizik, mezinárodně ustálená klasifikace míry důvěryhodnosti systému"

ratio

 

"poměr; rozum; důvod"

ratlík

 

zakrslý pinč

rattan

 

rákos

rauš

 

opojení, špička

raut

 

společenský večer vybrané společnosti, večerní recepce, hostina, soaré

rave

 

styl monotónní hudby mající za cíl přivést tanečníka do tranzu

ravioly

 

malé těstovinové taštičky s masovou náplní

razance

 

důraznost, průraznost, prudkost

razantní

 

prudký, průbojný, důrazný

razie

 

neočekávaná policejní prohlídka, šťára

razura

 

vyškrábané nebo vymazané místo v textu

ražniči

 

malé kousky masa prokládané cibulí a upečené na rožni

re

 

solmizační slabika pro tón d

re-

 

předpona mající význam zpět, vzad, opět, znovu

 

rekontra, ohlášení v karetní hře, jímž se zdvojuje kontra

readmise

 

přijetí, připuštění nazpět

ready

 

hotový, připravený

ready-made

 

"trojrozměrný všední předmět jako součást uměleckého díla; konfekce"

reagovat

 

"odpovídat na popud, zpětně působit; vstupovat do chemické reakce"

reakce

 

"zpětně působení, odpor proti něčemu, odezva; chemický pochod"

reaktance

 

imaginární složka impedance v elektrickém obvodu, kde odpor, indukčnost a kapacita jsou zapojeny v sérii, převrácená hodnota susceptance

reaktant

 

reagující látka

1 2 3 4 5 6 7 8 16 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.