Slova začinajíci na R

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno R

rubaška

 

pánská u krku uzavřená košile nošená jako svrchní oděv

rubato

 

hud. v nepravidelném, uvolněném tempu

rubeola

 

zarděnky

rubidium

 

prvek ze skupiny alkalických kovů

rubín

 

průhledný drahokam, ohnivě červená odrůda korundu

rubl

 

ruský rubl, měnová jednotka Ruska, Běloruska a Tádžikištánu

rubor

 

zrudnutí při zánětu

rubrika

 

"sloupec, kolonka; rozpočtová položka"

rudamente

 

hud. drsně, hrubě

ruderální

 

rumištní, např. rostliny

rudiment

 

"pozůstatek, přežitek, zbytek; zakrnělý, nevyvinutý orgán; základ, začátek"

rudimentální

 

"nevyvinutý, zakrnělý, zárodečný vývojový pozůstatek; základní, elementární"

rudl

 

dvoukolový ruční vozík na přepravu zboží a materiálu

ruina

 

"zřícenina; (o člověku) velmi zchátralý, sešlý, troska"

ruksak

 

batoh, tlumok na záda

ruláda

 

"zavinutý pokrm s náplní; hud. druh koloratury"

ruleta

 

"hazardní hra; zařízení k této hře"

rumba

 

moderní pomalý společenský tanec kubánského původu

rumen

 

první a největší žaludek přežvýkavců, bachor

rumiště

 

smetiště

rumunizmus

 

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z rumunštiny nebo podle rumunštiny v něm vytvořený

runa

 

litera starogermánského písma

rupiah

 

indonéská rupie, měnová jednotka Indonésie

rupie

 

měnová jednotka Indie, Indonésie, Pákistánu

ruptura

 

"trhlina, zlom; roztržení tkáně nebo orgánu zevním zásahem"

ruralizmus

 

literární směr zaměřený na vesnickou tematiku

rurální

 

venkovský

rusifikace

 

porušťování

rusistika

 

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou rusky se vyjadřujících národů

rusizmus

 

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z ruštiny nebo podle ruštiny v něm vytvořený,

rusofil

 

příznivec všeho ruského

rusofob

 

odpůrce všeho ruského

rustika

 

"1. zdivo z hrubě opracovaných kvádrů; 2. monumentální písmo raného středověku s protáhlými písmeny"

rustikální

 

"venkovský, selský, lidový; vyplývající z prostého venkovského způsobu života"

rutil

 

přírodní kysličník titaničitý užívaný k výrobě titanových sloučenin a barviv

rutina

 

"dovednost, šikovnost; mechanická, bezduchá činnost"

rutinní

 

zaběhaná dovednost daná dlouhou zkušeností

růž

 

rtěnka

ryolit

 

vyvřelá hornina složením podobná žule

ryps

 

tkanina s podélnými, příčnými nebo šikmými vroubky z různých druhů příze

rytmika

 

"1. pohybová výchova, rytmické cvičení; 2. nauka o rytmu"

rytmizovaný

 

rytmicky uspořádaný

rytmus

 

pravidelné střídání fází nějakého děje

ryto

 

"výnosná, zisková činnost, nabídka; příležitost výdělku, kšeft"

ryton

 

starověká nádoba v podobě zvířecího rohu

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16  <

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.