rabicka

Výraz (slovo) rabicka a má tento význam:

rabicová příčka, výztužná příčka z drátěného pletiva a maltyDalší slova začinající na písmeno R

Slova s podobným názvem: arabistika, honorabilis, inoperabilní, karabina, komenzurabilita

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.