radio-

Výraz (slovo) radio- má tyto významy:

  • první část složených slov mající význam 1. záření, elektromagnetické vlny
  • 2. radium, radiový
  • 3. rádio, rozhlasový přijímačDalší slova začinající na písmeno R

Slova s podobným názvem: contradictio in adjecto, estradiol, extradice, freetradizmus, gradient

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.