hypermetropie

Výraz (slovo) hypermetropie a má tento význam:

dalekozrakost

Další možné výrazy tohoto slova: hyperopieDalší slova začinající na písmeno H

Slova s podobným názvem: hyper-, hyperaktivita, hyperbola, hyperbolický, hyperboloid

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.