Slova začinajíci na H

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno H

homosféra

 

část atmosféry Země, v níž se složení vzduchu málo mění s výškou

homotalizmus

 

systém pohlavního rozmnožování u některých nižších organizmů

homotetie

 

stejnolehlost, stejnolehlé zobrazení

homotypie

 

biol. shodnost symetrických orgánů

homunkulus

 

alchymisticky vytvořený, umělý člověk

honorabilis

 

ctihodný majetkem nebo postavením

honorace

 

"významná osobnost, panstvo; pocta"

honorární

 

čestný, bezplatný, neplacený,

honorář

 

odměna za výkon svobodného povolání nebo duševní činnosti

honoris causa

 

"vztahující se k poctě, čestný titul; zkratka h. c."

honorovat

 

"zaplatit, odměnit; přijímat a vyplácet směnku"

hoper

 

plovoucí bagr vybavený prostorem pro vytěženou zeminu

horda

 

"banda, cháska, skupina surovců; tlupa nájezdních kočovníků"

hóre

 

v katolické církvi čas modliteb, církevní hodinky

horentní

 

"obrovský, ohromný; strašný"

horine

 

starší bočný způsob skoku do výšky

horizont

 

"1. obzor; 2. geol. vrstva nebo poloha lišící se nějakým znakem; 3. vykrytí boků a pozadí jeviště, atelieru, studia"

horizontála

 

vodorovná přímka

horizontalizmus

 

vodorovnost, v architektuře tendence k převaze vodorovných linií

horizontální

 

vodorovný

hormon

 

vysoce účinná látka vytvářená organizmem v endokrinních žlázách, regulující funkci jednotlivých orgánů a ovlivňující důležité životní procesy

hormonální

 

týkající se hormonů

horna

 

lesní roh

horor

 

"hrůza, zděšení; hrůzostrašný příběh"

horoskop

 

"schematický obrazec se zakreslenými horoskopickými prvky; podklad pro předvídání budoucnosti, k dešifraci povahy osobnosti či jevu"

horoskopie

 

část astrologie, zabývající se sestavováním horoskopů

horror vacui

 

strach z prázdnoty

hors ďoeuvres

 

"předkrm; vedlejší věc, podružná záležitost"

horse power

 

koňská síla, britsko-americká jednotka pro výkon rovná 745,7 wattů, zkratka HP

hortologie

 

nauka o zahradnictví

hortus

 

"zahrada; hnojivo určené pro hnojení okrasných rostlin, zeleniny a ve sklenících"

hosana

 

"pomoz, vysvoboď; sláva; náboženský prosebný nebo oslavný výkřik"

hospic

 

"1. útulek pro pocestné, hospitál; 2. způsob péče o umírající prováděný v instituci (hospici), stacionáři nebo doma, s cílem kvalitně žít až do konce"

hospitace

 

"vzájemná návštěva učitelů nebo odborníků; hostování"

hospital

 

nemocnice

hospitál

 

"1. ve středověku ústav pro nemocné, staré a chudé, špitál; 2. útulek pro pocestné, hospic"

hospitalita

 

pohostinství, pohostinnost

hospitalizace

 

umístění pacienta v nemocnici

hostel

 

"ubytovna, útulek, studentská kolej; levná turistická noclehárna"

hosteska

 

průvodkyně, společnice

hostie

 

mešní oplatka podávaná jako symbol Kristova těla

hostilita

 

"nepřátelství; sklon k agresivitě, tendence úblížit a škodit jiným"

hot

 

označení specificky džezové výrazové a zvukové kvality

hot dog

 

"párek v rohlíku; bageta s teplou uzeninou a oblohou"

hot money

 

finanční prostředky převáděné ze státu do státu za účelem zisku při změnách kurzu, horké peníze

hotel

 

zařízení poskytující přechodné ubytování, obvykle dobré až špičkové úrovně

hotelbus

 

autobus s možností přespání

hotentot

 

člověk mluvící hloupě nebo nesrozumitelně

hot-line

 

horká linka, přímé telefonní spojení státníků, červený telefon

house music

 

taneční mutace a hudební styl s úderností rytmů zpracovaných převážně syntezátorovou linkou

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.