Slova začinajíci na H

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno H

heteronomní

 

"předkládaný autoritou, mocí, nadřízeným; podmíněný vnějším popudem"

heteronymie

 

pojmenování rodových dvojic slovy vytvořenými z různých slovních základů

heterosexualita

 

"pohlavní náklonnost k opačnému pohlaví; různopohlavnost"

heterosféra

 

část zemské atmosféry nad výškou 90 km, v níž s výškou ubývají rychleji těžší plyny než lehčí

heterosporie

 

různovýtrusnost

heterosugesce

 

ovlivňování citů, názorů a postojů bez rozumové úvahy vnějším světem, situací, jinou osobou

heterotrofie

 

výživa organickými látkami připravenými jinými organizmy

heterotrofní

 

odkázaný svojí výživou na organické látky připravené jinými organizmy

heterotropie

 

zjevné šilhání, strabizmus

heteroze

 

jev při křížení organizmů, kdy kříženci první generace nějakým způsobem převyšují rodiče

heterozygot

 

organizmus s nestejnými alelami určitého genu v důsledku splynutí geneticky odlišných gamet při vzniku zygoty

heuréka

 

našel jsem, zvolání při nečekaném objevu

heuristika

 

"teorie řešení problémů; neobvyklé řešení"

heurizmus

 

pedagogická zásada vlastního objevování nových poznatků

hever

 

přenosné zdvihadlo, zvedák

hexa-

 

první část složených slov mající význam šest šestinásobný

hexadecimální

 

související s číselnou soustavou o základu 16

hexaedr

 

pravidelný šestistěn, krychle

hexagon

 

šestiúhelník

hexagonální

 

šesterečný, šestiúhlý, šestihranný

hexameron

 

"dílo šesti dní; kniha o stvoření světa za šest dní"

hexametr

 

druh verše o šesti stopách

hexenšus

 

bolest v oblasti bederní páteře

hezitace

 

porušování souvislé řeči ulpíváním na některých hláskách nebo slabikách

hiát

 

"1. mezera, přerušení, skulina; 2. setkání dvou samohlásek na rozhraní dvou slov nebo dvou slabik"

hibernace

 

"zimní spánek zvířat, přezimování; období vegetačního odpočinku; umělá h. - uvedení organizmu do stavu podobného zimnímu spánku, aby se snížil metabolizmus při některých lékařských zákrocích, operacích"

hic

 

horko, parno

hidro-

 

první část složených slov mající význam pot, potní

hidrodermie

 

nadměrné vylučování potu

hidróza

 

pocení

hidžra

 

"opuštění;1. nucený odchod Muhammada z Mekky; 2. masová emigrace, únik"

hierarchie

 

posloupnost, stupnice hodnot,hodností

hieratický

 

posvátný

hiero-

 

první část složených slov mající význam svatý, posvátný

hieroglyf

 

"1. značka obrázkového staroegyptského písma; 2. nečitelné písmo"

hierogram

 

hieroglyfický nápis

hierokracie

 

vláda kněží

hieromantie

 

věštění z vnitřností obětních zvířat, hieroskopie

hieronym

 

změna jména, obv. při vstupu do kláštera

hi-fi

 

mezinárodní označení pro elektroakustické zařízení s velmi kvalitní reprodukcí

high key

 

fotografická technika vysoké tóniny vyznačující se převládajícími světlými tóny, barvami

high life

 

"vysoký, vznešený svět; vznešená společnost, smetánka; život horních deseti tisíc"

high society

 

vznešená společnost, horních deset tisíc

highball

 

míchaný nápoj ve vysoké sklenici s ledem a malým množstvím alkoholu

high-tech

 

pokročilá technologie, velmi vyvinuté výrobní postupy

highway

 

dálnice, silnice vyšší kategorie

hikory

 

tvrdé světlé dřevo používané k výrobě lyží a sportovního nářadí

hin

 

"1. hín vyčerpaný, zničený, mrtev; 2. hín - biblická míra pro tekutiny; 3. hyn - tam"

hind

 

vyznavač hinduizmu nebo bráhmanství

hinduizmus

 

široký indický náboženský proud

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.