heteroze

Výraz (slovo) heteroze a má tento význam:

jev při křížení organizmů, kdy kříženci první generace nějakým způsobem převyšují rodiče

Další možné výrazy tohoto slova: heteroseDalší slova začinající na písmeno H

Slova s podobným názvem: hetéra, hetérizmus, hetero-, heterocyklický, heterofág

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.