heterofág

Výraz (slovo) heterofág a má tento význam:

živočich živící se různorodou potravou, pantofág, omnivorDalší slova začinající na písmeno H

Slova s podobným názvem: hetéra, hetérizmus, hetero-, heterocyklický, heterofázie

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.