hetérizmus

Výraz (slovo) hetérizmus a má tento význam:

raná historická forma vztahu muže a ženy založená na promiskuitě

Další možné výrazy tohoto slova: hetérismusDalší slova začinající na písmeno H

Slova s podobným názvem: hetéra, hetero-, heterocyklický, heterofág, heterofázie

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.