hieratický

Výraz (slovo) hieratický a má tento význam:

posvátnýDalší slova začinající na písmeno H

Slova s podobným názvem: hierarchie, hiero-, hieroglyf, hierogram, hierokracie

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.