Slova začinajíci na H

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno H

hematokrit

 

poměr červených krvinek k plazmě

hematologie

 

nauka o krvi a krevních chorobách

hematom

 

modřina, krevní podlitina

hematomyelie

 

krevní výron do míchy

hematopoéza

 

tvorba červeného krevního barviva,červených krvinek, krvetvorba

hematurie

 

příměs krve v moči

hemendeks

 

šunka s vejci

hemeralopie

 

šeroslepost

hemerofilní

 

provázející člověka, vyskytující se u lidských sídlišť a komunikací (o některých druzích rostlin a živočichů), antropofilní

hemi-

 

první část složených slov mající význam polovina, poloviční

hemiachromatopsie

 

ztráta schopnosti rozlišovat některé barvy v polovině zorného pole

hemiatrofie

 

úbytek tkání v jedné polovině těla, nedostatečná výživa jedné poloviny těla

hemin

 

složka krevního barviva s trojmocným železem

hemiparazit

 

poloparazit

hemiparéza

 

částečné ochrnutí poloviny těla

hemiplegie

 

úplná ztráta hybnosti jedné poloviny těla, ochrnutí poloviny těla

hemisféra

 

polokoule

hemo-

 

první část složených slov mající význam krev, krevní

hemoblastóza

 

nádorové bujení krvetvorné tkáně

hemodynamika

 

studium vlivu fyzikálních vlastností krve a cév na tlak krve a její proudění cévami

hemofilie

 

dědičná chorobná krvácivost

hemoglobin

 

krevní barvivo

hemogram

 

krevní obraz

hemokoagulace

 

srážení krve

hemolymfa

 

krevní tekutina v těle bezobratlých, krvomíza

hemolýza

 

rozpad červených krvinek, při kterém se uvolňuje hemoglobin

hemopoeza

 

vznik, tvorba krevních buněk, krvetvorba

hemoptoe

 

vykašlávání krve z plic jako chorobný příznak, chrlení krve, hemoptýza

hemoptýza

 

vykašlávání krve z plic jako chorobný příznak, chrlení krve, hemoptoe

hemoragie

 

krvácení, výstup krve z cév mimo krevní řečiště

hemoroidy

 

zlatá žíla, patologické městkovité rozšíření žil v řitním otvoru nebo v konečníku, městky

hemostatikum

 

prostředek zastavující krvácení

hemostáza

 

zástava krvácení

hemp

 

pevná látka vyrobená z konopí

hena

 

červené až rezavě červené rostlinné barvivo

hendikep

 

"nevýhoda, překážka; tělesné postižení"

hendikepovaný

 

"znevýhodněný, v nevýhodě; invalidní"

henry

 

jednotka pro magnetickou vodivost, vlastní a vzájemnou indukčnost

henryovka

 

ruční jednohlavňová zbraň

hepar

 

játra

hepatitida

 

zánět jater

hepato-

 

první část složených slov mající význam játra, jaterní

hepatocyt

 

jaterní buňka

hepatolit

 

žlučníkový kámen

hepatologie

 

obor zabývající se studiem a léčením jaterních chorob

hepatotoxin

 

jaterní jed, jed poškozující jaterní buňky

hepodermis

 

"1. vrstva buněk bezprostředně pod pokožkou, podkožka; 2. pokožka členovců vylučující vrstvy kutikuly"

hepta-

 

první část složených slov mající význam sedm, sedminásobný

herakles

 

neobyčejný silák Herkules

heraklit

 

stavební deska z dřevité vlny a cementu

1 2 3 4 5 6 7 8 15 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.