hemerofilní

Výraz (slovo) hemerofilní a má tento význam:

provázející člověka, vyskytující se u lidských sídlišť a komunikací (o některých druzích rostlin a živočichů), antropofilníDalší slova začinající na písmeno H

Slova s podobným názvem: hemendeks, hemeralopie, vehemence

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.