hemiplegie

Výraz (slovo) hemiplegie a má tento význam:

úplná ztráta hybnosti jedné poloviny těla, ochrnutí poloviny tělaDalší slova začinající na písmeno H

Slova s podobným názvem: bohemikum, bohemistika, bohemizace, bohemizmus, hemi-

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.