bohemizmus

Výraz (slovo) bohemizmus a má tento význam:

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z češtiny nebo podle češtiny v něm vytvořený

Další možné výrazy tohoto slova: bohemismusDalší slova začinající na písmeno B

Slova s podobným názvem: bohém, bohéma, bohemikum, bohemistika, bohemizace

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.