Slova začinajíci na H

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno H

halogenace

 

chemická reakce, kterou se zavádí halogen do molekuly organické sloučeniny

halogenid

 

binární sloučenina halogenu s chemickými prvky s nižší elekronegativitou

halogenidový

 

související s halogenidem

halogenový

 

související s halogenem

halotan

 

tekutina užívaná k inhalační narkóze

haltýř

 

dočasná sádka na ryby ponořená do proudící vody

halucinace

 

vidina, přelud, blouznění

halucinogen

 

droga, která na omezenou dobu ovlivňuje psychiku člověka, vyvolává halucinace

halucinogenní

 

způsobující halucinační stavy

halušky

 

"místní název pro různá jídla z těsta; noky z těsta připraveného ze syrových brambor"

halv

 

ve fotbalu a jiných brankových hrách záložník, halvbek

halvbek

 

halv

halving

 

Totoho slovo se používá u kryptoměn a poprvé to bylo u kryptoměny bitcoin. Halving neboli půlení znamená událost, kdy se po určitě době (u bitcoinu 4 roky) sníží odměna za vytěžené bloky na polovinu. Roční inflace kryptoměny se tak snižuje na polovinu

hamada

 

skalní poušť s malými výskyty hrubých zvětralin

hamak

 

visuté lůžko, houpací síť

hamal

 

v Orientu nosič břemen

hamburger

 

masový karbanátek v žemli

hamerleska

 

lovecká palná zbraň

hampejz

 

nevěstinec, vykřičený dům, bordel, krčma

hampshire

 

plemeno prasat

hamr

 

buchar poháněný vodním kolem

handbal

 

házená

handheld

 

přenosný

handl

 

obchodování, smlouvání, vyjednávání, výměna

handling

 

způsob užití, používání, aplikace

handmade

 

vyrobený ručně, rukodělný

handout

 

vydané informační podklady pro jednání

handrkovat se

 

dohadovat se, smlouvat, přít se

hangár

 

velká budova, přístřeší

hansvurst

 

komická postava staršího lidového německého divadla

hantýrka

 

"zvláštní mluva zájmových společenských vrstev, s výrazy často druhým nesrozumitelnými; slang"

hanza

 

středověký obchodní svaz německých měst

haplo-

 

první část složených slov mající význam jednoduchý

haplografie

 

chyba opisovače textu, např. vynechání části textu, přeskočení řádku

haploidie

 

přítomnost jedné sady chromozomů v jádře buňky

haplologie

 

vynechávání hlásek, slabik nebo hláskových skupin při nepečlivé výslovnosti a rychlé řeči

happening

 

improvizované představení, událost situovaná do běžné reality s cílem vtáhnout diváka do děje, vyvolat pocity šoku, absurdity

happy end

 

šťastný konec

haprovat

 

nefungovat, váznout, mít závadu

haptalgie

 

bolestivost při doteku

haptický

 

hmatový, týkající se hmatu

harakiri

 

starojaponský způsob sebevraždy rozpáráním břicha

harassment

 

sexuální obtěžování, obv. na pracovišti, spočívající ve skutečném obtěžování i v běžném dotyku, harašení

harašení

 

sexuální obtěžování, obvykle na pracovišti, spočívající ve skutečném obtěžování i v běžném dotyku, harassment

harcovat

 

"útočit; potloukat se, putovat"

hard disk

 

"pevný disk; pevná disková paměť počítače"

hardcopy

 

přímý výtisk obrázku zobrazeného na stínítku zobrazovací jednotky

hard-core music

 

velmi ostrý kytarový hudební styl metalového typu

hard-rock

 

klasický legendární hudební styl rockové hudby

hardware

 

technické vybavení počítače

1 2 3 4 5 6 7 8 15 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.