Slova začinajíci na H

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno H

hip-hop

 

taneční mutace metalového hudebního stylu

hipický

 

"1. týkající se koní nebo jízdy na koni; 2. týkající se hnutí hippie"

hipo-

 

první část složených slov mající význam kůň, koňský

hipodrom

 

"antické závodiště pro závody na koních a vozech; budova s jízdárnou a stájemi"

hipologie

 

nauka o koních

hiporehabilitace

 

rehabilitace využívající jízdu na koni

hippie

 

hnutí a jeho příslušníci hlásající a svérázně naplňující ideály svobody a lásky

hippokratický

 

mající smrtelný vzhled, svědčící o blížící se smrti

hipster

 

Jedná se o osobu ve věkovém rozpětí dvacátníků a třicátníků, která si zakládá na tom, že je nezávislá v myšlení, odívání i případné tvorbě. Často přejímá nejnovější trendy v hudbě, módě i dalších kulturních aspektech. Díky tomu je tato subkultura názorově i vzhledově konzistentní

hiragana

 

jedna ze dvou japonských slabičných abeced

hirsutizmus

 

nadměrné ochlupení u žen způsobené endokrinní poruchou

hispanistika

 

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou španělského národa

hiss

 

rušivé syčivé zvuky na velmi dlouhých vlnách

histamin

 

silná organická zásada hrající úlohu při vzniku alergií

histo-

 

první část složených slov mající význam tkáň, tkáňový

histogram

 

sloupkový diagam

histologie

 

nauka o tkáních

histolýza

 

rozklad tkáně

historicizmus

 

přeceňování významu dějin, historizmus

historie

 

"1. dějepis; 2. dějiny, minulost; 3. historka, příběh"

historiografie

 

dějepisectví

historizace

 

zdůrazňování, napodobování minulosti

historizmus

 

"1. zdůrazňování vývoje, minulosti, historicizmus; 2. vědomý návrat ke starším uměleckým slohům; 3. slovo označující zaniklé skutečnosti"

historka

 

"krátké vypravování; vymyšlený příběh"

histrión

 

starověký a středověký herec, kejklíř

hit

 

"mimořádně úspěšná novinka; úspěšná hudební skladba"

hitmejkr

 

tvůrce hitů

hitparáda

 

žebříček hudebních hitů

HIV

 

Human Immunodeficiency Virus, vir ze skupiny retrovirů způsobující AIDS

hlaholice

 

glagolice, nejstarší slovanské písmo

hlezno

 

kotník

hoboj

 

dvojjazýčkový dřevěný dechový hudební nástroj

hoby

 

koníček, záliba

HODL

 

Zkomolenina anglického hold, který je označením pro „držet“. V kryptoměnovém světě se používá HODL, jakožto zvláštní výraz pro držení kryptoměn.

hodochrona

 

křivka udávající závislost doby šíření seizmické vlny určitého typu na vzdálenosti od epicentra

hodža

 

v islámském prostředí muslimský kněz nebo vzdělanec

hofmistr

 

"představený dvorského služebnictva; vychovatel dětí v panovnických a šlechtických rodinách"

hochštapler

 

podvodník, dobrodruh

hokejbal

 

hokej s míčkem

hokus pokus

 

"kejklířská manipulace; nepodařený pokus"

holba

 

"1. stará objemová míra rovná 0,707 l; 2. nádoba na pití, s uchem a víkem"

hold

 

"1. okázalý projev pocty nebo úcty; 2. výkupné, vynucený poplatek ve válce"

holding

 

právní forma subjektu (holdingová společnost), který svým kapitálem ovládá a kontroluje jiné firmy

holendr

 

"1. holandr - stroj na mletí a zpracování surovin při výrobě papíru.; stroj na loupání ječmene při výrobě krup; 2. rozebíratelná závitová spojka trubic s přesuvnou maticí, šroubení"

holizmus

 

pojetí celostnosti nabývající nové vývojové kvality

holo-

 

první část složených slov mající význam úplný, celý, nedotčený

holocaust

 

"vyvražďování Židů nacisty; zničení, zkáza"

holocén

 

nejmladší oddělení čtvrtohor, aluvium

holofrastický

 

jaz. mající platnost celé věty

holografický

 

"1. psaný vlastní rukou; 2. týkající se holografie"

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.