homotetie

Výraz (slovo) homotetie a má tento význam:

stejnolehlost, stejnolehlé zobrazeníDalší slova začinající na písmeno H

Slova s podobným názvem: ecce homo, homo-, homo, homo aestheticus, homo creetor

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.