Hash

Výraz (slovo) Hash a má tento význam:

Měrná jednotka výpočetního výkonu označující počet výpočetních operací, které je hardware schopno za určitý čas uskutečnit.Další slova začinající na písmeno H

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.