harmonizace

Výraz (slovo) harmonizace má tyto významy:

  • sladění, uvedení v soulad
  • opatření melodie akordickým doprovodem

Další možné výrazy tohoto slova: harmonisaceDalší slova začinající na písmeno H

Slova s podobným názvem: dharma, disharmonie, filharmonie, harmatan, harmonický

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.