harmatan

Výraz (slovo) harmatan a má tento význam:

suchý, horký, prašný vítr vanoucí ze Sahary

Další možné výrazy tohoto slova: harmattanDalší slova začinající na písmeno H

Slova s podobným názvem: dharma, disharmonie, filharmonie, harmonický, harmonie

 
 

(c) 2012-2019 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.