harmonogram

Výraz (slovo) harmonogram a má tento význam:

diagram znázorňující časový sled a dobu trvání jednotlivých činnostíDalší slova začinající na písmeno H

Slova s podobným názvem: dharma, disharmonie, filharmonie, harmatan, harmonický

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.