Slova začinajíci na T

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno T

topinambur

 

"slunečnice hlíznatá; její jedlé hlízy jsou známé pod názvem židovské brambory"

topless

 

"s obnaženými ňadry, nahoře bez"""

top-modelka

 

špičková modelka

topo-

 

první část složených slov mající význam místo, místní

topocentrický

 

vztahující se k pozorovacímu místu

topografie

 

vědní obor o tvarech zemského povrchu, které popisuje, měří a zobrazuje, mapování, místopis

topoi

 

pevná klišé nebo myšlenková výrazová schémata společná celé kulturní oblasti

topologie

 

obor matematiky zabývající se zkoumáním vlastností geometrických útvarů, které se zachovávají při vzájemně jednoznačných oboustranně spojitých zobrazeních

toponarkóza

 

místní znecitlivění

toponomastika

 

nauka o toponymech

toponymum

 

oblastní jméno topografického objektu, zeměpisné jméno

topspin

 

ve stolním tenisu falšovaný spodní úder se svrchní rotací míčku

tóra

 

"svitek s hebrejským textem pěti knih Mojžíšových, z něhož se předčítá v synagoze; pět knih Mojžíšových"

torak-

 

první část složených slov mající význam hrudník, hrudníkový, hruď, hrudní

torakalgie

 

bolest hrudníku

torakoplastika

 

plastická operace hrudníku znehybňující polovinu plic při tuberkulóze

torax

 

"hruď členovců; hrudník savců"

tordování

 

šroubovité stáčení

toreador

 

zápasník s býky, hlavní aktér býčích zápasů

torero

 

pěší zápasník s býky

torický

 

vzniklý kombinací dvou různých křivostí na téže ploše

torkret

 

stříkaný beton

tormentace

 

zkouška pevnosti

torna

 

batoh, tlumok

tornádo

 

název velké tromby vyskytující se v jižních státech USA

tornistra

 

vojenská torna

toroid

 

cívka tvaru prstence se závity kruhového tvaru rovnoměrně rozloženými po obvodě

torpédo

 

náboj s vlastním pohonem pohybující se pod vodou

torpédovat

 

"zasáhnout torpédem; rozbít, narušit jednání, dohodu"

torpidní

 

"apatický, lhostejný; necitlivý; odolný; nepřístupný léčení"

torpor

 

strnulost, chabost, netečnost

torr

 

stará jednotka tlaku

torteliny

 

italské těstoviny, taštičky plněné mletým masem

tortura

 

mučení, týrání za účelem dosáhnout doznání obviněného

torus

 

"1. anuloid; 2. vypouklá vzpěrná prstencová část patky sloupu a každý architektonický článek téhož profilu, oblouk; 3. květní lůžko"

torze

 

kroucení, krut, otočení

torzo

 

neúplně zachovaný nebo nedokončený objekt, dílo

tosto

 

hud. rychle

totalita

 

"úplnost, celost; násilný režim, vnucená jednota"

totalitní

 

související s totalitou

totální

 

úplný, bezvýjimečný, naprostý

totem

 

symbolické zobrazení mytického prapředka

totemizmus

 

"náboženské uctívání symbolu, totemu; víra v jeho moc, ochranu a pomoc"

totum

 

vše, veškerenstvo, celek, celkovost

tour

 

cesta, cestování

tournedos

 

rychle pečený řízek z hovězího hřbetu, vyšší než ramstejk

tour-operátor

 

průvodce v cestovním ruchu

tox-

 

první část složených slov mající význam jed, jedovatý

toxicita

 

"jedovatost; výskyt jedů"

toxický

 

jedovatý

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.