Slova začinajíci na S

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno S

saprobie

 

soustava třídění vod v přírodě podle osídlení živými organizmy v závislosti na kvalitě vody a stupni znečištění

saprobiologie

 

obor zabývající se životem organizmů ve znečištěných. vodách

saprobiont

 

organizmus žijící ve znečištěné vodě

saprobita

 

biologický stav vody určený podle přítomných saprobiontů

saprofág

 

živočich živící se odumřelou organickou hmotou

saprofilie

 

vlastnost organizmů spočívající v tom, že se vyživují hnijícími látkami

saprofyt

 

rostlina využívající k výživě odumřelou organickou hmotu

saprogenní

 

způsobující rozklad

sapropel

 

hnilokal

sarabanda

 

španělský tanec mírnějšího tempa

sarafán

 

ruský ženský šat

saranče

 

býložravý hmyz tvořící obrovská hejna a ničící rostliny

sardonický

 

"zatrpklý; křečovitý"

sardonyx

 

odrůda achátu užívaná v glyptice

sargas

 

hnědě zbarvená, bohatě větvená chaluha

sárí

 

indické ženské šaty, pruh látky omotaný kolem těla, dlouhý oděv v indickém stylu

sarin

 

bojová nervově paralytická chemická látka

sarkastický

 

uštěpačný, jízlivý

sarkazmus

 

uštěpačnost, jízlivost, výsměšnost

sarko-

 

první část složených slov mající význam maso, tělo

sarkofág

 

"1. bohatě zdobená rakev nebo schránka k uložení mrtvého; 2. živočich živící se masem odumřelých živočichů"

sarkom

 

zhoubný nezralý nádor mezenchymovému původu

sarma

 

dušené závitky z mletého masa v listu zelí nebo vinné révy, tolma, dolma, golubcy

saros

 

období (18 let a 11 dnů), po němž se téměř přesně opakují zatmění Slunce a Měsíce

satan

 

"1. ďábel, pokušitel, zosobnění zla; 2. jedovatý hřib se světlým, naspodu karmínové červeným kloboukem"

satanizmus

 

kult, uctívání satana

satelit

 

"souputník, průvodce, strážce; měsíc, umělá družice; formálně samostatný, ale politicky a ekonomicky podřízený stát; předměstí nebo menší město"

satemový

 

patřící do základní skupiny indoevropských jazyků s charakteristickým vývojem tří linií velár odlišným od vývoje v jazycích kentumových

satén

 

lesklá tkanina

satira

 

"posměšné vyjádření; umělecké dílo využívající výsměchu, ironie, komičnosti ke kritice nedostatků a záporných jevů"

satirický

 

posměšný, jízlivý

satisfakce

 

zadostiučinění

satorie

 

zlá, hádavá žena

satrapa

 

královský místodržící v satrapii

satrapie

 

vojenská a daňová oblast v perské říši v čele s dosazeným správcem (satrapou)

saturace

 

nasycení, uspokojení

saturejka

 

aromatická bylina často pěstovaná v zahradách jako koření i léčivka

saturnálie

 

římské slavnosti na počest boha Saturna

saturnizmus

 

otrava olovem

saturovat

 

nasytit, uspokojovat

satyr

 

"v antické mytologii přírodní démon napůl lidské a napůl zvířecí podoby; prostopášník, smyslný člověk"

satyriáza

 

mužská hypersexualita, chorobné zvýšení pohlavního pudu

sauna

 

horkovzdušná potní lázeň

sauriáza

 

vrozená vada kůže vyznačující se nadměrnou tvorbou rohové vrstvy

savana

 

rozsáhlé travnaté porosty s řídce roztroušenými dřevinami na okraji rovníkového pásu

savoir vivre

 

umění žít

saxofon

 

jazýčkový kovový dechový hudební nástroj v džezové hudbě, ságo

scampi

 

druh malých mořských korýšů

scéna

 

"divadlo; jeviště; jevištní výstup; bouřlivý výstup"

scenárista

 

autor scénáře

1 2 3 4 5 6 7 8 31 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.