Slova začinajíci na S

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno S

seizmonastie

 

pohyby orgánů rostlin vyvolané otřesy nebo dotykem

sejf

 

bezpečnostní schránka, trezor

sejm

 

v polském prostředí sněm

sejp

 

odval říčních usazenin nebo zvětralin různých hornin, vzniklý rýžováním

sekce

 

"oddělení, odbor; pitva"

sekrece

 

vyměšování, vylučování sekretů

sekret

 

"1. výměšek; 2. záchod; 3. tajemství; 4. pečeť, pečetní prsten"

sekretariát

 

úřadovna, výkonný orgán nějaké instituce

sekretář

 

"1. tajemník; 2. skříň s velkým počtem zásuvek"

sekretolytikum

 

lék rozpouštějící sekrety

sekt

 

přírodní šumivé víno bohaté kysličníkem uhličitým

sekta

 

uzavřená politická nebo náboženská skupina

sektářství

 

vytváření sekt, činnost v sektách

sektor

 

"1. odvětví, úsek, díl; 2. libovolně sestavitelný skříňový nábytek z jednotlivých dílů"

sekularizace

 

"zesvětštění, laicizace, omezování církevního vlivu; vyvlastnění církevního majetku"

sekulární

 

"1. světský; 2. stoletý, dlouhotrvající"

sekulum

 

století, věk

sekunda

 

"jednotka času; druhá třída osmiletých středních škol; hud. druhý stupeň diatonické stupnice; interval mezi sousedními tóny"

sekundant

 

"svědek, rozhodčí při souboji; 2. osoba, obv. trenér doprovázející boxera a pečující o něj o přestávkách boje"

sekundární

 

druhotný, vedlejší

sekundář

 

lékař podřízený vedoucímu lékaři

sekundér

 

sekundární sféra, oblast národního hospodářství zahrnující zařízení a pracovní síly zaměřené na materiální výrobu

sekundogenitura

 

druhorozenectví

sekundovat

 

přizvukovat, podporovat, projevovat souhlas, pomáhat

sekvence

 

následnost, postupnost

sekvestr

 

"1. vnucená úřední správa majetku, sekvestura; 2. lék. odumřelá část tkáně"

sekvestura

 

vnucená úřední správa majetku, sekvestr

sekvoje

 

dlouhověký mohutný jehličnatý strom

seladon

 

"1. člověk přehnaně uhlazeného chování i zevnějšku; 2. nápadník, milovník; 3. orientální kamenina nebo porcelán s živcovou nazelenalou polevou"

selanka

 

idyla

seldžuk

 

druh orientálních koberců

selekce

 

výběr, volba

selektivita

 

schopnost, citlivost výběru, ladění

selektivnost

 

"výběrovost; schopnost, přesnost rozlišení, výběru; selektivita"

selektor

 

zařízení umožňující výběr, selekci

seléne

 

měsíc, luna

selenografie

 

nauka o zobrazení povrchu Měsíce

self-

 

první část složených slov mající význam sám, vlastní

self-concept

 

sebepojetí, obraz sebe sama

selfmademen

 

"člověk, který vlastním úsilím dosáhl významného postavení; samouk"

selfmarketing

 

marketink pro vlastní potřebu

selfsynchron

 

speciální točivý elektrický stroj k souhlasnému dálkovému přenosu otáčivého pohybu prostřednictvím elektrického vedení, selsyn

selo

 

vesnice v ruském a jihoslovanském prostředí

selsyn

 

speciální točivý elektrický stroj k souhlasnému dálkovému přenosu otáčivého pohybu prostřednictvím elektrického vedení, selfsynchron

semafor

 

"mechanické nebo světelné signalizační zařízení; návěstidlo"

sémantický

 

významový

sémantika

 

nauka o významu jazykových jednotek

sémantizace

 

nabývání lexikálního významu

sémaziologie

 

nauka o významu slov

semeiografie

 

nauka o notovém písmu

1 2 3 4 5 6 7 8 31 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.