Slova začinajíci na S

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno S

scenáristika

 

umělecký obor zabývající se tvorbou scénářů

scénář

 

"textová předloha pro vznik divadelního, filmového, rozhlasového nebo televizního díla; předem připravený postup"

scenerie

 

"vypravení jevištní scény; vzhled krajiny, pozadí"

scénograf

 

jevištní výtvarník

scénogratie

 

"jevištní výtvarnictví; obor divadelní vědy zabývající se jevištním výtvarnictvím"

science-fiction

 

oblast umění zpracovávající vědecko-fantastickou tematiku, sci-fi

scientizmus

 

bezbřehá důvěra v postupy a schopnosti vědy

scientologie

 

teorie vědy, poznání

scindapsus

 

okrasná liána, potos

scintigrafie

 

zobrazování orgánů lidského těla pomocí radionuklidů zavedených do těla, gamagrafie

scintilace

 

světelné záblesky vznikající v některých látkách při průletu ionizujícího záření

scintilátor

 

"látka, ve které vznikají scintilace; scintilační detektor"

sciofilní

 

vyskytující se, žijící na zastíněných místech, heliofobní

sciofobní

 

vyskytující se, žijící na silně osvětlených místech, heliofilní

scirocco

 

vlhký, teplý vítr vanoucí nad Itálii ze Sahary

screen

 

obrazovka počítače

screening

 

metoda vyhledávání časných forem nemocí nebo odchylek od normy v dané populaci prováděná formou testů

screensport

 

televizní pořad vysílající pouze sportovní události

screever

 

kdo maluje na chodníky

scrub

 

vždy zelené, převážně trnité rostlinstvo v polosuchých oblastech a na okrajích pouští

scrubování

 

odstranění drobných kousků odumřelé pokožky speciálním krémem (scrubovacím) obsahujícím hrubé částečky

sčítanec

 

Prvek matematické operace sčítání.;Na příkladu a + b = c jsou čísla a a b nazývány sčítance a výsledné číslo c je součet.

sčot

 

v ruském prostředí kuličkové počítadlo

seance

 

sezení, zasedání, schůzka

seborea

 

mazotok, nadměrné vylučování kožního mazu

seboroický

 

mazový, mazotokový

sebrajtka

 

malé okrasné plemeno slepic

sec

 

suchý, označení téměř nesladkých šumivých a dezertních vín

secco

 

"1.hud. suše, úsečně, krátce; 2. výtv. umění al secco"

secento

 

období italského umění v letech 1600-1700

secese

 

"1. odloučení, odchod; 2. vysoce dekorativní umělecký sloh přelomu 19. a 20. století"

second-hand

 

"z druhé ruky, nepřímo; prodej použitých věcí"

sedan

 

typ uzavřené čtyřdveřové karoserie

sedativum

 

"látka s uklidňujícím účinkem na centrální nervovou soustavu; lék utišující bolest"

sedile

 

v kostele nebo středověkém domě výklenek se sedadlem

sediment

 

usazenina

sedimentace

 

"usazování; proces vzniku usazených hornin; klesání krvinek"

sedimetrie

 

chem. mikroanalytická metoda určující množství složky z objemu její sraženiny

sedisvakance

 

období, kdy je uprázdněný církevní úřad

segment

 

"část, díl, úsek; úsek kruhu, kruhová výseč"

segmentace

 

členitost, členění

segno

 

notová značka, od níž se má skladba opakovat

segregace

 

oddělování, rozdělování, vylučování

seguidilla

 

španělská lidová píseň a tanec rychlého tempa s doprovodem kytary a kastanět

seitan

 

polotovar makrobiotické stravy připravený z pšeničné mouky

seizmicita

 

aktivita zemětřesení

seizmický

 

zemětřesný, týkající se zemětřesení

seizmika

 

část geofyziky zabývající se studiem zemětřesení a seizmických vln, seizmologie

seizmo-

 

první část složených slov mající význam otřes, zemětřesný

seizmologie

 

část geofyziky zabývající se studiem zemětřesení a seizmických vln, seizmika

1 2 3 4 5 6 7 8 31 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.