Slova začinajíci na S

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno S

separatizmus

 

snaha, úsilí po oddělení, např. státu

separátní

 

oddělený, samostatný, zvláštní

separé

 

"oddělený, samostatný menší prostor; odděleně, samostatně"

sépie

 

"1. mořský dravý hlavonožec; 2. žlutohnědá barva; kresba touto barvou"

sepse

 

otrava krve, zaplavení organizmu bakteriemi

septet

 

komorní hudební skladba pro sedm nástrojů nebo zpěváků

septeto

 

soubor sedmi hudebníků nebo zpěváků

septik

 

lokální čistírna odpadních vod

septilion

 

ve Francii a USA číslo 10 na 24, v ČR a Velké Británii 10 na 42

septima

 

"sedmá třída osmiletých středních škol; sedmý stupeň diatonické stupnice; interval tvořený rozdílem sedmi stupňů diatonické stupnice"

septum

 

přepážka, např. nosní

sepulkrální

 

náhrobní

seradela

 

ptačí noha, pícnina

seraf

 

serafín

serafín

 

anděl nejvyššího řádu, seraf

serail

 

sultánův palác, obytná část paláce, ženské oddělení paláce

sérak

 

ledovcový blok na příčných trhlinách na povrchu ledovce

serenáda

 

"zastaveníčko, milostná píseň zpívaná dívce pod oknem; instrumentální lyrická hudební skladba"

serendipita

 

"schopnost nalézt ztracené, neznámé; drobná zbytečnost jen pro radost, serepetička"

seriál

 

celek složený z více částí uveřejňovaný na pokračování

série

 

větší počet něčeho, co má společné znaky a tvoří celek, řada

serigrafie

 

sítotisk

sériografie

 

rentgenové vyšetření spočívající v zhotovení série snímků v krátkém intervalu

serioso

 

hud. vážně

seriózní

 

solidní, spolehlivý, poctivý

sermon

 

řeč, výklad

séro-

 

první část složených slov mající význam sérum, sírový

sérologie

 

nauka o séru

séroterapie

 

léčení krevním sérem, které obsahuje protilátky

serpentárium

 

terárium pro hady

serpentin

 

žlutozelený minerál, podstatná složka hadce

serpentina

 

"zatáčka, zákrut; horská cesta s mnoha zatáčkami"

serpentinit

 

hadec

sérum

 

"čirá žlutá kapalina tvořící část krevní plazmy; očkovací látka"

server

 

síťový počítač poskytující služby ostatním uživatelům této sítě

servilní

 

podlézavý, poklonkující, přeuctivý, patolízalský

servírka

 

pracovnice obsluhující hosty v restauraci

servírovat

 

podávat, předkládat

servis

 

"sada nádobí; opravářská služba, opravna; obsluha, služba; sport. podání"

servita

 

člen žebravého mnišského řádu

servítek

 

ubrousek

servomechanizmus

 

zařízení k ovládání, kontrole, regulaci polohy, rychlosti a podobné

servomotor

 

rotační motor, který na rozdíl od klasického motoru umožňuje nastavit přesnou polohu natočení osy

servosystém

 

pomocný korekční motorek elektromotoru

servus

 

"1. pozdrav; 2. posel, úřední sluha"

serž

 

druh bavlněné tkaniny, kepr

seržant

 

vojenská, policejní hodnost, poddůstojník, četař

sese

 

zasedání, schůze, porada

sesilní

 

přisedlý

sestina

 

lyrický nerýmovaný útvar románské poezie

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 31 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.