xenolit

Výraz (slovo) xenolit a má tento význam:

cizorodý úlomek v sopečné horniněDalší slova začinající na písmeno X

Slova s podobným názvem: xeno-, xenobiotikum, xenoekie, xenofobie, xenokracie

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.