Slova začinajíci na Z

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno Z

zoologie

 

věda o živočiších

zoom

 

"změna měřítka obrazu, zobrazení; transfokátor, varioobjektiv"

zoomorfizmus

 

"představa boha v podobě zvířete; zobrazování boha ve zvířecí podobě, teriomorfizmus"

zoomorfóza

 

živočichem vyvolaný novotvar na rostlině

zoon politikon

 

(člověk jako) tvor společenský

zoonóza

 

nemoc zvířat přenosná přirozenou cestou na člověka

zooparazit

 

cizopasný živočich

zoopatogenní

 

parazitující na živočišných buňkách, zootropní

zoopatologie

 

nauka o chorobách zvířat

zoospora

 

rejdivé výtrusy některých řas a hub sloužící k nepohlavnímu rozmnožování

zootechnika

 

nauka zabývající se chovem a produkcí hospodářských zvířat

zootomie

 

anatomie živočichů

zootropní

 

parazitující na živočišných buňkách, zoopatogenní

zoroastrizmus

 

"staroperské náboženství proroka Zarathuštry založené na představě sváru dobra se zlem; mazdaizmus"

zygo-

 

"první část složených slov mající význam 1. pár, dvojice; 2. spojení, spojování, splývání"

zygota

 

oplozené vajíčko živočichů nebo oplozená vaječná buňka rostlin obsahující diploidní počet chromozomů

žabó

 

krajková ozdoba šatů kolem krku

žakár

 

"text. složitá vazba nebo vzor; tkalcovský stav na. tkaní velkých vzorů"

žakéř

 

středověký potulný recitátor, zpěvák a hudebník

žaket

 

druh společenského oblečení

žalm

 

"náboženská píseň starohebrejského původu; teskná píseň nebo báseň"

žaltář

 

sbírka žalmů

žaluzie

 

"roleta; uzavírací stěna z dílců navzájem se překrývajících"

žampion

 

jedlá bělavá houba s růžovými lupeny, pěstovaná často uměle, pečárka

žandár

 

četník

žandarmerie

 

četnictvo

žánr

 

"typ významové a kompoziční výstavby s principy společnými určitému okruhu uměleckých děl, obor, druh; výtvarné nebo literární zobrazení denního života"

žardiniéra

 

široká nádoba na květiny

žargon

 

nespisovná, obv. slangová mluva některých skupin společnosti

želatina

 

"směs bílkovin živočišného původu; po namočení bobtná, s vodou vytváří gel tuhnoucí po ochlazení"

želé

 

rosol

ženijní

 

určený k provádění terénních úprav a k přípravě objektů pro bojové účely

ženista

 

příslušník ženijního vojska

ženšen

 

vytrvalá bylina s větveným kořenem připomínajícím lidskou postavu užívaným v lékařství

žertva

 

"oběť bohům obvykle pohanským; oběť"

žervé

 

krémový sýr

žerzej

 

pletená vlněná nebo hedvábná tkanina

žesť

 

"plech; dechový nátrubkový nástroj"

žeton

 

hrací známka

žinantní

 

nepříjemný, trapný

žinčica

 

převařená syrovátka z ovčího mléka

žinýrovat se

 

ostýchat se

žirafa

 

africký přežvýkavý sudokopytník s dlouhým krkem a skvrnitou srstí

žiro

 

"1. bezhotovostní platba; 2. převod cenných papírů"

živio

 

přání dlouhého života a zdraví, obv. při přípitku

žokej

 

profesionální jezdec na koni

žokejka

 

čepice s velkým štítkem, žokejská čapka

žold

 

plat, odměna, zejm. ve vojenství

žoldnéř

 

"člen placené, najaté armády, námezdný voják; zaprodanec; žoldák"

žolík

 

karta zastupující všechny karty různých hodnot, Jolly Joker

1 2 3  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.