Slova začinajíci na A

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno A

adaxiální

 

přivrácený k ose, ke stonku

addendum

 

přídavek, dodatek

addolorato

 

hud. žalostně

addukce

 

přitažení, připažení

adefagie

 

chorobná žravost

adekvátní

 

odpovídající, přiměřený

adekvátnost

 

přiměřenost, shoda

adenitida

 

zánět žlázy

adenom

 

nezhoubný nádor ze žlázového epitelu podobné stavby jako žláza

adenoviry

 

živočišné viry vyvolávající například infekční onemocnění dýchací soustavy

adept

 

uchazeč, začátečník v oboru

adespoton

 

drobné literární dílo od neznámého autora

adherence

 

přilnavost, adherentnost

adherentnost

 

přilnavost, adherence

adheze

 

přilnavost, ulpívání látek na sobě

adice

 

souhrn, součet, slučování

adié

 

sbohem

adipsie

 

chybění pocitu žízně

aditivní

 

"přídavný; související se sčítáním,skládáním"

aditivum

 

přísada, přídavná látka

adjektivum

 

přídavné jméno

adjudikace

 

soudní přiřčení práva nebo nároku

adjunkt

 

úřednický pomocník, elév, koncipient

adjustace

 

vybavení vším potřebným,připravení k činnosti

adjutant

 

pobočník

adjuvancia

 

součásti léků zesilující účin vlastního léčiva

adjuvatika

 

"nauka o kompenzačních, doplňujících pomůckách; výsledky činnosti v adjuvatice, např. berle, chodítka,vozíky"

adlatus

 

pomocník, zástupce

administrace

 

kancelář, ekonomicko-provozní útvar

administrativa

 

"správa, správní složka,úřady; v USA označení úřadu prezidenta a vlády"

administrativní

 

"správní, úřední; byrokratický"

administrátor

 

"správce; zatímní správce farnosti"

admirál

 

velitel loďstva

admiralita

 

námořní velitelství

admise

 

vpuštění, vstup

admitance

 

zdánlivá vodivost elektrického obvodu protékaného střídavým elektrickým proudem

admonice

 

pokárání, výtka, důtka

adolescence

 

dospívání

adolescent

 

jedinec ve věku mezi pubertou a dospělostí

adopce

 

osvojení, přijetí za vlastní

adoptant

 

osvojitel

adoptát

 

osvojenec

adoptivní

 

"přijímající někoho cizího za vlastního; přijatý za vlastního"

adoptovat

 

osvojit

adorace

 

zbožné uctívání, zbožňování

adrenalin

 

"hormon dřeně nadledvinek;epinerfin"

adsorbent

 

povrchově pohlcující látka

adsorpce

 

"povrchové pohlcování; pohlcování kapalné nebo plynné látky povrchovou vrstvou jiné látky"

adstringentní

 

stahující, svírací

adulterace

 

padělání, falšování mincí,rukopisů

1 2 3 4 5 6 7 8 30 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.