Slova začinajíci na A

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno A

ajznboňák

 

železničář

akademický

 

"vztahující se k vysokému školství, k akademii věd; střízlivý, odtažitý, chladný, teoretický"

akademie

 

"1. starořecká filozofická škola;2. název vysoké školy; 3. vrcholná vědecká instituce; 4. typ vzdělávací instituce; 5. slavnost s programem uměleckého rázu"

akademizmus

 

"strohý,chladný, střízlivý ráz, způsob a forma projevu; konzervativní umělecká metoda dodržující jisté normy"

akant

 

"paznehtník; plastický výzdobný prvek odvozený od listů paznehtníku,akantu"

akantom

 

ohraničené bujení kůže

akarinóza

 

"kožní nemoc působená roztoči (např. svrab); kadeřavost révy vinné"

akatelektický

 

neúplný

akatizie

 

chorobná neposednost

akawi

 

druh sýra v slaném nálevu

akce

 

čin, zásah, jednání

akcelerace

 

zrychlení,zrychlování

akcelerátor

 

"urychlovač, zrychlovač; zařízení, kterým se urychluje určitá činnost, děj; plynový pedál automobilu"

akcent

 

"důraz; přízvuk"

akcentovat

 

zdůrazňovat, zvýrazňovat důležitost něčeho

akcept

 

přijetí, uznání, akceptace

akceptabilní

 

přijatelný, vyhovující

akceptace

 

přijetí, uznání, akcept

akceptant

 

osoba, která přijímá cizí směnku, směnečník

akceptor

 

"1. atom, molekula nebo ion přijímající elektron, elektronový pár nebo proton od jiné obdobné částice (donoru); 2. porucha krystalové mřížky polovodiče, způsobující děrovou vodivost"

akceptovat

 

přijímat, souhlasit

akcese

 

přistoupení (ke členství), připojení (území)

akcesorie

 

nerost vyskytující se jen v nepatrném množství ve vyvřelé hornině,neovlivňující její klasifikaci

akcesorní

 

vedlejší, nepodstatný, přídavný, akcesorický

akcidence

 

příležitostná tiskovina

akcidens

 

nepodstatné, nepatřící k podstatě, nahodilé, měnlivé, dočasné

akcidentála

 

znaménko pro zvýšení nebo snížení tónu, znaménko rušící předznamenění

akcidentální

 

náhodný, vedlejší, nepodstatný

akcie

 

cenný papír představující určitý majetkový podíl a opravňující majitele k určitým právům

akcionář

 

majitel akcie, podílník akciové společnosti

akcíz

 

"daň z dovozu některého zboží do města; spotřební daň; stanoviště daňové kontroly"

akční

 

"provádějící akci; výkonný, činný; založený na akci, dějovosti (scéna, film)"

akineta

 

nedělící se buňka

akinézie

 

"nehybnost, ochrnutí;neschopnost pohybovat údy"

aklamace

 

"veřejné hlasování; veřejný projev souhlasu, hlasité pozdravování"

aklimace

 

změna určitého faktoru prostředí podmiňující zlepšené přežívání organizmu

aklimatizace

 

přivykání, přizpůsobení se novému prostředí

akline

 

izočára s nulovou magnetickou inklinací, shodná s geomagnetickým rovníkem

akmé

 

vyvrcholení nějakého děje, procesu

akméizmus

 

ruský literární směr druhého desetiletí 20. století

akné

 

trudovina

akologie

 

věda o léčebných prostředcích

akomodace

 

přizpůsobení, adaptace

akontace

 

zálohová úhrada, částečné placení předem

akord

 

"1. souzvuk nejméně tří tónů; 2.úkolová práce"

akordeon

 

tahací harmonika s klávesnicí

akr

 

"1. stará plošná jednotka; 2. acre [ejkr]- britsko-americká plošná jednotka rovná 4 046,873 m2"

akrece

 

růst anorganických těles přirůstáním nových částic na vnější straně

akreditace

 

"pověření, zplnomocnění; potvrzení, schválení"

akreditiv

 

"platební dokument, finanční částka složená v bance rezervovaná pro úhradu určitého zboží; pověřovací listina"

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.