Slova začinajíci na A

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno A

afghání

 

měnová jednotka Afghánistánu

afilace

 

"přičlenění, přidružení; pobočka nebo samostatný, ale podřízený (ovládaný) subjekt, podnik"

afiliace

 

"osvojení (přijetí za syna); přijetí do okruhu nebo organizace; navazování těsného osobního kontaktu, vztahu"

afiliantní

 

přátelský, vstřícný, otevřený, kamarádský

afinace

 

čištění, zušlechťování, zjemňování

afinita

 

"1. příbuznost, vzájemný vztah, blízkost; 2. schopnost chemických látek slučovat se s jinou látkou nebo částicí"

afirmace

 

přisvědčení, přitakání, ujištění,potvrzení

afiš

 

reklamní nápis, plakát

afix

 

gramatický morfém připojující se ke kořeni slova, např. předpona, přípona

aflatoxin

 

toxická látka produkovaná některými mikroorganizmy, zejm. v krmivech a potravinách

afonie

 

ztráta hlasu

aforizmus

 

stručná vtipná výpověď, průpovídka, výrok

afrázie

 

neschopnost přirozeného mluvního projevu

afrikanistika

 

obor zabývající se jazyky,historií a kulturami afrických národů

afrikanizace

 

"šíření africké kultury; opětné nabytí africké specifičnosti"

afro

 

afrického původu, v africkém stylu, podle africké inspirace

afrodiziakum

 

látka nebo prostředek zvyšující pohlavní touhu,apetenci, výkonnost

afrodizie

 

nadměrně silný pohlavní pud

afta

 

drobná bolestivá eroze nebo vřídek,vznikající prasknutím puchýřku na ústní sliznici

after

 

po

afterpills

 

"antikoncepční tablety užívané v krátkém čase po souloži,účinné i po případném oplodnění tím,že zabrání uhnízdění vajíčka v děloze;pilulka po"""

aftongie

 

porucha řeči nervového původu, která se projevuje křečemi jazykového svalstva

afunkce

 

úplný výpadek činnosti nějakého orgánu nebo dílčího systému

afunkční

 

nefunkční, neschopný činnosti

agalakcie

 

neschopnost mléčné žlázy vylučovat mateřské mléko

agama

 

pestře zbarvený plaz z řádu ještěrů

agapé

 

"láska; v křesťanství Boží láska k lidem"

agar

 

polysacharid, rosolovitá látka z mořských řas

agaton

 

otočný závěsný kloub tělocvičných kruhů

agáve

 

okrasná bylina s přízemní růžicí tuhých, na okrajích ostnatých listů

agenda

 

"1. pracovní náplň, souhrn administrativních prací, program jednání; 2. příruční liturgická kniha"

ageneze

 

vrozené chybění nebo nevyvinutí orgánu nebo jeho části,aplazie

agens

 

"původce, činitel, účinná látka, příčina nemoci; chem. činidlo"

agent

 

"obchodní jednatel, zástupce, zplnomocněnec; špion, vyzvědač"

agentura

 

jednatelství, zprostředkovatelna, zastupitelství,

ageuzie

 

ztráta schopnosti vnímat chuťové podněty

aggiornamento

 

zdnešnění, program otevření katolické církve současné době

agile

 

živě, hybně, lehce

agilní

 

čilý, aktivní, horlivý

agitato

 

pohnutě, vzrušeně

agitece

 

"šíření, přesvědčování, získávání stoupenců; tělesný, pohybový neklid"

aglobulie

 

výrazné snížení počtu červených krvinek

aglomerace

 

nahromadění, nakupení,shluk, seskupení

aglomerát

 

"spečenec; hornina tvořená úlomky sopečných vyvrženin a tufem"

aglomerovaný

 

"nahromaděný; spečený"

agloporit

 

umělé lehké pórovité plnivo do betonu

aglosie

 

vrozené chybění jazyka

aglutinace

 

"shlukování krvinek a bakterií v plazmě; tvoření slov a jejich tvarů připojováním jasně odlišitelných přípon"

aglutinin

 

obranná protilátka v krevním séru způsobující shlukování buněčných elementů

agnace

 

"příslušenství k téže rodině; pokrevní příbuzenství v mužské linii"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.