Slova začinajíci na A

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno A

abordáž

 

"1. uvázání lodi u břehu a vyloďování; 2. srážka, kolize lodí; 3. způsob vojenského střetnutí na moři při spojení dvou lodí s bojem muže proti muži"

abort

 

potrat, vybavení plodu s obaly z dělohy před ukončením 28. týdne těhotenství

abortace

 

zakrnění

abortivní

 

"1. způsobující potrat; 2. nevyvinutý, zakrnělý"

abrahámoviny

 

padesáté narozeniny

abraxas

 

"gnostické označení božstva; magické slovo s číselnou hodnotou 365"

abraze

 

"plošné broušení, obrušování; výškrab, kyretáž"

abrazivní

 

brusný

abreakce

 

"odreagování, uvolnění akčního (afektivního) napětí; katarze"

abreografie

 

rentgenologické snímkování ze štítu (hrudníku)

abreviace

 

"částečné vypsání slova; tvoření slov zkracováním"

abreviatura

 

zkratka

abrogace

 

"zrušení právního předpisu nebo jeho části; derogace"

abrupce

 

"utržení, odtržení (svalu, šlachy); zlomení, ulomení (zubu); odloučení (placenty)"

ABS

 

antiblok systém, systém zabraňující zablokování otáčejících se kol při brzdění automobilu

absces

 

hlíza, dutina vyplněná hnisem,hnisavé zkapalnění tkáně

abscise

 

odnětí, oddělení, opadávání

absence

 

"nepřítomnost osoby, vlastnosti, jevu nebo entity; náhlá krátká ztráta vědomí nebo paměti"

absentér

 

kdo je často bezdůvodně nepřítomen v práci

absint

 

hořký silný likér (ve většině zemí zakázaný)

absoluce

 

"odpuštění hříchů; právo upuštění od potrestání"

absolutizace

 

"nadřazování nad podmínky, zevšeobecňování; neoprávněné zobecňování"

absolutizmus

 

samovláda, neomezená vládní moc jedince

absolutní

 

úplný, naprostý, neomezený,nepodmíněný, zcela bezvýhradný

absolutno

 

"co existuje samo sebou a zapříčiňuje vše ostatní; bezpodmínečné,nekonečné, neomezené, dokonalé a bezvztažné bytí"

absolutorium

 

"potvrzení, schválení účtů nebo činnosti; propuštění z odpovědnosti; doklad o dosažení (absolvování) stupně vzdělání"

absolvent

 

kdo splnil podmínky dokončení školy, kurzu, vzdělání

absorbance

 

míra absorpce záření

absorbent

 

látka objemově pohlcující jiné látky

absorbovat

 

pohlcovat, vstřebávat, přijímat, nasávat

absorpce

 

"objemové pohlcování, vstřebávání, zeslabení jedné látky v druhé; zeslabení elektromagnetického záření,zvuku nebo počtu částic při průchodu látkou"

abstence

 

zdržování se možnosti, účasti, výkonu (volebního) práva

abstergencium

 

mírně projímavý lék

abstinence

 

zdrženlivost, zřeknutí se požitku (alkoholu, drogy, kouření, sexu)

abstinenčni syndrom

 

souhrn fyziologických reakcí organizmu a psychického stresu po přerušení užívání drogy, alkoholu, kouření

abstinovat

 

dodržovat abstinenci

abstrahovat

 

postup a výsledek myšlenkových operací od jednotlivého k obecnému, k modelům, zákonitostem, pojmům

abstrakce

 

"postupovat k abstrakci; neabstrahovat, zahrnout, potlačit detaily, jednotlivosti"

abstrakt

 

referát, souhrn, shrnutí, synopse

abstraktní

 

odtažitý, odtržený od skutečnosti, obecný, pojmový

abstraktum

 

"abstraktní pojem;abstraktní podstatné jméno"

abstrúzní

 

nesrozumitelný,nejasný, nepochopitelný

absurdita

 

protismyslnost, nesmyslnost,vnitřní spornost, rozpornost lidské existence, absurdnost

absurdní

 

"nesmyslný; nevhodný; hloupý"

absurdnost

 

absurdita

absurdum

 

co je sporné, nelogické, nemůže platit současně

abštajg

 

"vedlejší byt; hodinový hotel"

abulie

 

nerozhodnost, nedostatek vůle, např. ve vztahu k jídlu

abundance

 

početnost, hojnost, nadbytek

abuzéř

 

člověk, který nadměrně užívá,návykově užívá některé látky, např.drogy, léčiva, nikotin, alkohol

1 2 3 4 5 6 7 8 30 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.