abstrakt

Výraz (slovo) abstrakt a má tento význam:

referát, souhrn, shrnutí, synopseDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: abstence, abstergencium, abstinence, abstinenčni syndrom, abstinovat

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.