acidofilní

Výraz (slovo) acidofilní má tyto významy:

  • kyselomilný, žijící v kyselém prostředí
  • a. mléko - mléko zkvašené bakteriemi mléčného kvašeníDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: acidifikace, acidita, acidní, acidobazický, acidóza

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.