aeronomie

Výraz (slovo) aeronomie a má tento význam:

nauka o horních vrstvách atmosféry, v nichž se projevuje silná ionizace a disociaceDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: aero, aero-, aerobie, aerobik, aerobní

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.