aeroplán

Výraz (slovo) aeroplán a má tento význam:

letadlo, aeroDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: aero, aero-, aerobie, aerobik, aerobní

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.