Slova začinajíci na G

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno G

gutaperča

 

pružná organická látka podobná kaučuku

guttae

 

kapky

guvernantka

 

domácí vychovatelka nebo učitelka

guvernér

 

"vysoký správní úředník; předseda centrální banky"

gymghána

 

jízda zručnosti, např. na koni, v autech, na kolech

gymnastika

 

soubor tělesných cvičení s cílem všestranného rozvoje lidského těla

gymnazista

 

žák, student gymnázia

gymnázium

 

typ střední školy

gynandrie

 

výskyt mužských druhotných pohlavních znaků u žen

gynekokracie

 

vláda žen

gynekologie

 

ženské lékařství, obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou funkčních nebo organických poruch reprodukčních orgánů ženy

gynekomastie

 

vývin poprsí u mužů v důsledku hormonálních poruch

gynofobie

 

chorobný strach muže před ženami

gyps

 

sádra

gypsofilní

 

rostoucí na půdách bohatých na sádrovec

gyrátor

 

dvojbran měnící zatěžovací imitanci na opačnou

gyro-

 

první část složených slov mající význam kruh

gyromantie

 

věštění z magických kruhů

gyros

 

původně řecké jídlo, maso různých druhů opékané na svisle umístěném rožni, postupně odkrajované

gyroskop

 

druh setrvačníku

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12  <

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.