Slova začinajíci na G

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno G

granát

 

"1. drahokam, nejčastěji tmavě červené barvy; 2. střela nebo ručně vrhaný náboj s tříštivým nebo trhacím účinkem"

granátovník

 

trnitý keř s velkými červenými plody (granátovými jablky)

grand

 

"příslušník španělské vysoké šlechty; velkorysý člověk"

grand mal

 

velký epileptický záchvat

grand prix

 

velká cena

grand slam

 

"1. nejvyšší možná hra bridže; 2. Grand Slam - vítězství ve čtyřech nejvýznamnějších tenisových turnajích světa bezprostředně za sebou"

grandhotel

 

hotel špičkové úrovně

grandiozita

 

mohutnost, vznešenost, velkolepost, velkorysost, grandióznost

grandiózní

 

mohutný, vznešený, velkolepý

grandle

 

zub, špičák jelena nebo laně, ve zlatnictví jako součást exkluzivních šperků s mysliveckou tematikou

grandseigneur

 

"příslušník někdejší francouzské šlechty; důstojný a vznešený člověk nebo důstojně a vznešeně si počínající"

granit

 

žula

granitoid

 

hornina žulové struktury

grant

 

finanční podpora přidělená grantovou komisí na určitý výzkumný projekt

granulace

 

"zrnitost; drcení na zrna, zrnění, granulování"

granulát

 

zrnitá, granulovaná hmota

granule

 

"zrno, zrnko, hrudka; světlejší místa tvaru mnohohoúhelníku pozorovaná ve sluneční fotosféře"

granulocyt

 

bílá krvinka s granulemi v cytoplazmě

granulom

 

ohraničený zánět uzlíkového tvaru,charakteristického složení

grapefruit

 

jižní ovoce, grep

gratias

 

díky

gratifikace

 

"1. odměna, náhrada; dobrovolné odškodné, sleva z ochoty; zvláštní odměna, čestný dar, ocenění, dobropis; 2. proces nebo stav uspokojení doprovázející určitou činnost"

gratinování

 

zapékání

gratis

 

zdarma, bezplatně, volně

gratulace

 

blahopřání

grave

 

"hud. těžce, vážně, odměřeně, důstojně; skladba nebo úvod skladby v tomto tempu"

graves

 

druh bordeauxského vína

gravidita

 

těhotenství

gravidní

 

těhotná (žena)

gravimetr

 

přístroj k měření tíhového zrychlení

gravimetrie

 

část geofyziky zabývající se studiem tvaru a rozměrů Země a jejího vnějšího tíhového pole i teorií přesných tíhových měření

gravírování

 

ozdobné rytí povrchu tvrdých materiálů

gravitace

 

přitažlivost

gravitest

 

těhotenský test

graviton

 

hypotetická elementární částice gravitačního pole

gravura

 

"rytina; hluboký výbrus skla"

gray

 

jednotka pro absorbovanou dávku ionizujícího záření

grazioso

 

hud. mile, půvabně, jemně

grázl

 

lump, darebák

green

 

trávník, golfové nebo tenisové hřiště

greenhorn

 

nezkušený člověk začátečník, zelenáč

greenpeece

 

hnutí za ochranu životního prostředí

greenset

 

umělý protiskluzový povrch tenisového dvorce

grejdr

 

stavební stroj k urovnání terénu, srovnávač

gremiálka

 

porada vedení

grémium

 

"správní sbor; společenství lidí stejného zaměření, stavovské sdružení"

grenadin

 

lehká vzdušná tkanina

grenadina

 

"1. hedvábná příze; 2. sodovka se šťávou"

grenadýr

 

"granátník; statný, rázný člověk"

grep

 

jižní ovoce, grapefruit

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12  < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.