Slova začinajíci na G

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno G

germanizace

 

poněmčování, poněmčení

germanizmus

 

jazykový prostředek přejatý z němčiny do jiného jazyka nebo v něm podle němčiny vytvořený

germinace

 

proces počátečního vývoje organizmu, pučení, klíčení

geronto-

 

první část složených slov mající význam stařec, stařecký, stárnutí

gerontofilie

 

sexuální úchylka vyznačující se zájmem o staré osoby

gerontokracie

 

vláda starých

gerontologie

 

obor zabývající se problémy stárnutí organizmů a chorob stáří

gerontopsychiatrie

 

součást psychiatrie zabývající se psychickými poruchami souvisejícími s procesem stárnutí a se stářím

gerundium

 

podstatné jméno slovesné blízké infinitivu

gerundivum

 

přídavné jméno slovesné s významem nutnosti

gesamtkunstwerk

 

umělecké dílo jako syntéza všech druhů umění

gesce

 

pověření k výkonu určité činnosti

gestace

 

těhotenství u žen, březost u samic, gravidita

gestagen

 

samčí pohlavní hormon

gestaltizmus

 

celostní přístup k osobnosti, směr zejm. v psychologii

gestapo

 

tajná státní policie v nacistickém Německu

gestický

 

pohybový

gestikulace

 

pohyby těla (zejm. rukou) doprovázející řeč

gesto

 

1. posunek 2. prohlášení bez následného skutku, naoko

gestor

 

"jednatel; ten, kdo je pověřen výkonem určité činnosti, gescí"

gestóza

 

potíže provázející někdy těhotenství, např. zvracení, křeče,poruchy činnosti jater a ledvin

geudeamus

 

začátek staré latinské studentské písně, která se stala studentskou hymnou

ghetto

 

"1. oddělená část města, kde se smělo usazovat židovské obyvatelstvo; 2. dobrovolné nebo vnucené odloučení od ostatní společnosti"

gibsonka

 

větší kytara s kovovými strunami, původně džezová

gig

 

hlubší a širší cvičný veslařský člun

giga-

 

předpona ve významu násobku 10 na 9

gigant

 

"obr; člověk nebo předmět velkých rozměrů"

gigantický

 

mohutný, obrovský

gigantizmus

 

"1. obrovitost, proporcionální nadměrný tělesný vzrůst, makrosomie, gigantosomie; 2. podnikání v gigantických rozměrech"

gigantomanie

 

velikášství

gigolo

 

placený tanečník, společník, milovník

gilda

 

středověký cech, hlavně kupecký, k ochraně zájmů proti šlechtě

gill

 

jednotka britské objemové míry rovná 0,142 l

giloš

 

jemná vlnovitá čára s ozdobným (na látce) nebo ochranným (na bankovce) účelem

gilotina

 

popravčí zařízení na stínání hlav

girandola

 

víceramenný svícen na stůl nebo stěnu

girl

 

"dívka; služka; milenka; sborová tanečnice v operetním, filmovém nebo varietním souboru"

girlanda

 

"1. obloukovitě zavěšená výzdoba z květin, listů, chvojí; 2. ornamentální motiv tohoto typu"

glaciál

 

období zalednění v pleistocénu

glacifikace

 

vznik ledovcové hmoty ze sněhu přeměněného ve firn

glaciologie

 

obor zabývající se zákonitostmi trvalé sněhové pokrývky a ledovců

glacitektonika

 

tektonika podmíněná tlaky pohybujícího se ledovce

gladiátor

 

starořímský zápasník v cirku

glajcha

 

"1. dovedení stavby do úrovně střechy; opentlený stromek připevněný na krov při této příležitosti; 2. hrubé dokončení pracovního úkolu"

glajchšaltovat

 

jednostranně obv. násilně usměrňovat, usměrnit k strohé jednotě, uniformitě

glanc

 

lesk přitažlivost, působivost

glandula

 

žláza

glasnost

 

veřejná informovanost (v SSSR v 2. polovině 80. a začátkem 90. let 20. století)

glass fibre

 

skleněné vlákno, fibrglas

glaukom

 

onemocnění oka, zelený oční zákal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.