germanizmus

Výraz (slovo) germanizmus a má tento význam:

jazykový prostředek přejatý z němčiny do jiného jazyka nebo v něm podle němčiny vytvořený

Další možné výrazy tohoto slova: germanismusDalší slova začinající na písmeno G

Slova s podobným názvem: germanistika, germanizace, germinace, pangermanizmus

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.