germanistika

Výraz (slovo) germanistika a má tento význam:

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou germánských národů (zvl. německého)Další slova začinající na písmeno G

Slova s podobným názvem: germanizace, germanizmus, germinace, pangermanizmus

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.