Slova začinajíci na G

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno G

gnomický

 

"stručný; jaz. časově neomezený, mimočasový, atemporální (gnómický prézens)"

gnómičnost

 

"1. stručnost, ráz průpovědi; 2. pravidelné opakování děje"

gnómon

 

jednoduché astronomické zařízení určující úhlovou výšku Slunce

gnosticizmus

 

směr raného křesťanství upřednostňující gnózi

gnostický

 

týkající se gnosticizmu

gnotobiologie

 

nauka o bezmikrobních zvířatech

gnóze

 

"zření, bezprostřední poznání zejm. duchovních principů; duchovní hnutí pozdního starověku"

gnozeologie

 

teorie poznání., noetika, epistemologie

GNP

 

Gross National Product, hrubý národní produkt

go

 

stolní desková hra s hracími kameny, původem z Japonska

gobelín

 

nástěnný koberec

go-in

 

neoprávněné vniknutí demonstrantů do určitého objektu

gój

 

hebrejský termín pro příslušníka nežidovského národa nebo náboženství

gól

 

sport branka

golem

 

podle židovské pověsti magicky oživený umělý člověk z hlíny

golet

 

"1. židovská osada v jinonárodním prostředí; 2. vyhnanství, exil"

golf

 

"1. otevřený mořský záliv; 2. sportovní soutěž, odpalování míčků holí postupně do určených jamek"

golfky

 

sportovní kalhoty stažené pod kolenem

golgotský

 

"vztahující se ke Golgotě; bolestný, plný utrpení"

goliard

 

středověký potulný student (zejm. ve francouzském prostředí)

goliáš

 

"1. obr, hromotluk 2. velký brouk 3. velkoplodá odrůda některých druhů ovoce nebo zeleniny; 4. největší závitová patice nebo objímka"

gólman

 

brankář

golubcy

 

dušené závitky z mletého masa v listu zelí nebo vinné révy, dolma, tolma, sarma

gomasio

 

polotovar makrobiotické stravy připravený ze sezamových nebo lněných semen

gombík

 

dutý kulovitý knoflík

gonáda

 

pohlavní žláza

gondola

 

"1. úzká loďka se zobákovitou přídí; 2. uzavřená část vzducholodi; kryt motoru v křídlech letadla; koš balonu"

gondoliér

 

veslař na gondole

gondoliéra

 

píseň benátských gondoliérů,barkarola

gonfalon

 

prapor upevněný na příčném ráhnu a nošený v církevních procesích, tzv. Korouhev

gong

 

"kovový bicí hudební nástroj; zvuk zvukové znamení"

gongorizmus

 

vyumělkovaný nabubřelý barokní literární styl

goniomet

 

"1. zařízení k měření úhlů; 2. radionavigační zařízení k zaměřování polohy vysílačky"

goniometrický

 

související s funkcemi sinus, kosinus, tangens, kotangens

goniometrie

 

"1. nauka o goniometrických a cyklometrických funkcích, trigonometrie; 2. měření úhlů goniometrem"

gonochorizmus

 

oddělené pohlaví

gonokok

 

mikrob vyvolávající kapavku

gonorea

 

kapavka, tripl

gonozom

 

chromozom určující pohlaví jedince

goodwill

 

dobré jméno obchodní značky, firmy, výrobku

gópuram

 

stupňovitý portál drávidských chrámů

goral

 

"1. turovitý sudokopytník s hustou srstí žijící ve vysokých horách jižní a jihovýchodní Asie; 2. obyvatel, horal ze severních Beskyd a z polské strany Tater"

gordický

 

g. uzel - nerozvázatelný, neřešitelný problém

gordonsetr

 

plemeno loveckých psů

gorgonský

 

obludný, hrůzostrašný

gorgonzola

 

plísňový sýr

gorila

 

"1. největší africký lidoop; 2. osobní strážce"

gorodky

 

hra, při které se házením dřevěnou tyčí srážejí figury z dřevěných válečků

gösch

 

malá vlajka, zpravidla ve státních barvách, vyvěšovaná na obchodních a válečných lodích kotvících v přístavu

gospel

 

náboženský černošský hudební i pěvecký výraz

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.