goniometrický

Výraz (slovo) goniometrický a má tento význam:

související s funkcemi sinus, kosinus, tangens, kotangensDalší slova začinající na písmeno G

Slova s podobným názvem: agonie, amfigonie, antagonický, antagonistický, antagonizmus

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.