goliard

Výraz (slovo) goliard a má tento význam:

středověký potulný student (zejm. ve francouzském prostředí)Další slova začinající na písmeno G

Slova s podobným názvem: goliáš, mongolizmus, regolit

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.