Slova začinajíci na G

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno G

glazé

 

rukavičková jemná hlazená useň z jehnětiny nebo kůzlečiny

glazovat

 

opatřovat glazurou

glazura

 

"poleva; sklovitý povlak"

glej

 

převážně zamokřená půda, mokřina

glejt

 

listina, potvrzení, průvodní list zaručující bezpečnost

glider

 

lyžařský vosk pro běh na lyžích

glie

 

podpůrná nervová tkáň

glissando

 

"hud. klouzavě; způsob hry založený na klouzání prstů po struně nebo klávesách"

glizér

 

"kluzák, jednoduchý lehký bezmotorový letoun k výcviku plachtařů nebo pro vlečení nákladu za motorovým letounem; loď s vlastním pohonem klouzající při vyšších rychlostech po hladině"

globál

 

celek, úhrn, souhrn dílčích položek, úhrnná částka

globalistika

 

věda zabývající se globálními problémy lidstva

globalizace

 

pedagogický postup vycházející při vyučování od celku

globální

 

"souhrnný, celkový, celosvětový; povšechný,zběžný"

globetrotter

 

světoběžník

globin

 

bílkovinná složka hemoglobinu

globule

 

tmavé, kulovité oblasti mezihvězdné hmoty

globulin

 

jednoduchá bílkovina v krevní plazmě

glóbus

 

kulovitý model Země, planet, Měsíce, zdánlivé nebeské koule

glomus

 

klubko, uzlíček

gloria

 

"sláva; oslavný zpěv v křesťanské katolické liturgii"

glórie

 

"1. svatozář, gloriola; proslulost; 2. fotometeor, jeden i více barevných kruhů kolem stínu vrženého na vrstvu mlhy nebo oblaků"

gloriet

 

otevřená zahradní besídka, obv. v místě krásného výhledu

glorifikace

 

oslava, velebení

gloriola

 

"svatozář, glórie, aureola; sláva, proslulost"

glosa

 

poznámka, vysvětlivka

glosář

 

"středověký slovník; seznam glos; seznam slov doložených ve staré památce; slovník s výkladem nejasných slov nebo jejich překlady"

glosátor

 

"1. autor stručných poznámek, glos; 2. příslušník italské právní školy v 11. století podávající formou glos výklad Justiniánovy právní kodifikace se základy právní dogmatiky"

glositida

 

zánět jazyka

gloso-

 

první část složených slov mající význam jazyk, jazykový

glosovat

 

"opatřovat text glosami; stručně něco vysvětlovat, poznamenávat"

glottis

 

hlasivka, střední část hltanu

glukagon

 

hormon tvořený ve slinivce břišní

glukometr

 

přístroj k měření krevního cukru

glukóza

 

hroznový cukr, škrobový cukr

gluon

 

hypotetické kvantum silového pole kvarků

glutasol

 

sodná sůl kyseliny glutamové užívaná k ochucení jídel

gluten

 

směs bílkovin v obilovinách, lepek

glycerid

 

ester glycerolu s vyššími mastnými kyselinami

glycerin

 

trojsytný alkohol, glycerol

glycerol

 

trojsytný alkohol, glycerin

glycid

 

cukr, sacharid

glycin

 

jedna ze základních bílkovinných aminokyselin, glykokol

glykemie

 

hladina cukru v krvi

glykogen

 

živočišný škrob

glykonurie

 

vylučování glukózy močí

glyptika

 

"technika řezu do drahých kamenů; předměty, díla takto vyhotovená"

glyptotéka

 

"1. sbírka děl glyptiky; 2. sbírka sochařských děl, zejm. Antických"

Gmbh.

 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, německé označení společnosti s ručením omezeným

gnóm

 

nadpřirozená bytost, duch, skřítek

gnóma

 

stručná průpověď, rčení, sentence

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.