Slova začinajíci na G

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno G

garnýž

 

ozdobný kryt tyče s jezdci k zatahování záclon

garota

 

"poprava zardoušením; popravčí nástroj k této popravě"

garrigue

 

řídké nízké porosty keřů, suchomilných a teplomilných bylin ve Středomoří

garson

 

"číšník, obsluha, hotelový sluha; neženatý muž, starý mládenec"

garsoniéra

 

typ bytu s jednou obytnou místností a příslušenstvím

gas

 

plyn

gaser

 

kvantový generátor gama záření

gaskonáda

 

chlubivá, chvastounská řeč, chvastounství

gastarbeiter

 

občan jiného státu pracující dlouhodobě v hospodářsky vyspělejší zemi

gastrický

 

žaludeční

gastritida

 

zánět žaludeční sliznice

gastro-

 

první část složených slov mající význam žaludek, žaludeční

gastroenteritida

 

akutní zánět žaludeční a střevní sliznice

gastroenterologie

 

obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením chorob trávicího ústrojí

gastronom

 

"1. obchod s potravinami; 2. labužník; odborník v gastronomii"

gastronomie

 

nauka o labužnictví a kuchařském umění

gastroskopie

 

neinvazivní vyšetření žaludku pomocí endoskopu

gastrula

 

vývojové stadium zárodku

gauč

 

"1. kauč - široká pohovka; 2. u papírenských strojů soustava dvou válců, popř. spodní z nich"

gaučo

 

pasák dobytka v pampách Jižní Ameriky

gaudium

 

veselí, veselá zábava

gaullizmus

 

francouzský politický směr představovaný generálem Ch. de Gaullem a jeho stoupenci, politický systém ve Francii za jeho prezidentství (1959-69)

gauner

 

ničema, darebák

gaviál

 

druh krokodýla

gavota

 

"starý francouzský lidový tanec mírného tempa, později dvorský, společenský tanec; skladba podobného typu, zvláště jako intermezzo svity"

gay

 

homosexuál

gáz

 

"1. řídká, průsvitná tkanina; 2. odtučněný mul užívaný jako obvazový materiál, gáza"

gáza

 

odtučněný mul užívaný jako obvazový materiál, gáz

gazda

 

hospodář

gazel

 

forma orientální lyriky

gazela

 

stepní sudokopytník

gazik

 

terénní automobil značky GAZ

gázmaska

 

ochranná maska proti plynům

gazolin

 

"zkapalněný zemní plyn; lehký benzin, v USA benzin vůbec"

gáže

 

"služné; stálý pravidelný pevný plat"

gážista

 

státní zaměstnanec dostávající gáži

GDP

 

hrubý domácí produkt

gearing

 

relativní význam půjček ve struktuře kapitálu

gejša

 

japonská profesionální společnice

gejzír

 

pramen vystřikující periodicky horkou vodu s vodní párou způsobený přetlakem par v dutinách pod zemským povrchem

gekon

 

drobný pralesní a pouštní ještěr

gel

 

rosolovitá hmota koloidního typu

geld

 

"peníze; v burzovní terminologii poptávka po cenných papírech"

gelivace

 

proces rozpadu hornin v důsledku zamrzání vody v puklinách

gema

 

drahokam nebo polodrahokam, popř. sklo s rytým nebo řezaným obrazem

gemace

 

pučení

gemara

 

druhá část talmudu, sbírka výkladů a doplňků mišny

gemelilogie

 

genetické studium dvojčat

gemináta

 

zdvojená souhláska nebo písmeno

gemini

 

dvojčata

1 2 3 4 5 6 7 8 12 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.